Про журнал

“Східний світ” – щоквартальний науковий журнал, видається Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Політика журналу

Журнал має на меті активізувати наукові дослідження в галузі сходознавства в Україні, стверджувати сходознавство як важливу та невід’ємну ланку українського гуманітарного знання.

Завдання журналу: сприяння розвитку сходознавства; введення в науковий обіг нових джерел, популяризація останніх наукових досягнень, підвищення рівня досліджень та всебічний розвиток наукового співробітництва в у цій галузі.

Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії і сучасності країн Сходу, східним мовам і літературам, контактам України з країнами Сходу, бібліографічні огляди і рецензії, а також інформацію про наукові конференції. Вітаються також публікації, присвячені кримським студіям, кавказознавству, африканістиці, східним діаспорам у різних куточках світу. Публікуються як оригінальні статті вітчизняних і закордонних авторів, так і переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Сходу.

Журнал призначений для сходознавців, істориків, філологів, філософів, політологів, релігієзнавців, музейників, викладачів та студентів, а також всіх тих, хто цікавиться історією, мовами та культурами країн Сходу та їхніми зв’язками з Україною.

ISSN 1682-5268 (Online), ISSN 1608-0599 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15802-4274 ПР від 28.09.2009

“Східний світ” внесено до категорії “А” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 № 320. 

Спеціальності:

032 – Історія та археологія (07.04.2022) (категорія “А”)
035 – Філологія (07.04.2022) (категорія “А”).

Журнал “Східний світ” почав видаватися з 1927 року у Харкові як друкований орган Всеукраїнської асоціації сходознавців. У 1931-му році його видання припинилося. Два останні номери (№ 6 (15) за 1930 р. і здвоєний № 1/2 (16/17) за 1931 р.) вийшли під назвою “Червоний Схід”. У 1993 р. у Києві, за ініціативи Омеляна Пріцака, засновника і тодішнього директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, було відновлене видання наукового журналу “Східний світ”, який став головним періодичним виданням інституту. Всього з 1927 року до сьогодні світ побачили понад 115 номерів. З 2003 року журнал “Східний світ” став виходити поквартально.

Періодичність журналу становить 4 номери в рік (один номер у квартал).

Мова видання: українська, англійська.

Основні рубрики нашого журналу:

 • Історія
 • Джерелознавство та історіографія
 • Етнічні та релігійні меншини східного походження в Україні
 • Мови та літератури
 • Філософія
 • Мистецтвознавство
 • Сакральні тексти Сходу
 • Пам’ятки східного походження на теренах України
 • Релігії Сходу в системі державно-конфесійних відносин
 • Сучасний Схід
 • Україна і Схід
 • Інформаційні ресурси Сходу
 • Переклади
 • Спадщина
 • Наукова та літературна спадщина А. Ю. Кримського
 • Рецензії
 • Хроніка

До рубрики “Хроніка” приймаються огляди наукових заходів, які мали місце як у нашій країні, так і за кордоном, а також есе, присвячені мандрівкам у країни Сходу.

Статті можуть подавати науковці, а також аспіранти і здобувачі (більше див.: розділ “Для авторів”).

Рукописи проходять анонімне рецензування. Редакція інформує автора про приймання матеріалів або про відмову в публікації.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

При передруку посилання на “Східний світ” обов’язкове.

 

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

 

Flag Counter