Редколегія

Головний редактор:

Отрощенко Іванна Віталіївна (Київ) – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; email:  iva.otroshchenko@gmail.com

Scopus ID 57210594468

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3508-7954

 

Заступники головного редактора:

Бубенок Олег Борисович (Київ) – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; email: helgebub@gmail.com

Scopus ID 56409921800

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0104-6081

Web of Science ID

Хамрай Олексій Олександрович (Київ) – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; email: akhamray@gmail.com

Scopus ID 57224559845

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1343-5460

 

Відповідальний секретар: 

Мусійчук Вікторія Анатоліївна (Київ) – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; email: info@oriental-world.org.ua

Scopus ID 57224577167

ResearcherID U-8342-2017

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4456-4487

 

Члени редколегії:

Богомолов Олександр Вікторович (Київ) – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, Директор Національного інституту стратегічних досліджень; email: alex28aug@gmail.com

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7422-0167

 

Гасанли Джаміль Поладхан огли (Лондон, Великобританія) – д. i. н., проф., запрошений науковий співробітник Інституту історичних досліджень Лондонського університету (Institute of Historical Research (IHR), University of London)); email: hasanli.jamil@gmail.com

Scopus ID 57204776115

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6844-1812

 

Дрига Ірина Миколаївна (Київ) – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцентка кафедри східної філології ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; email: idriga@gmail.com

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1885-8000

 

Дрор Ольга (Колледж-Стейшен, США) – доктор філософії, професор факультету історії Коледжу вільних мистецтв при Техаському університеті A & M (Texas A&M University); email: olgadror@tamu.edu

Scopus ID 15750474800

 

Кемпер Міхаель (Амстердам, Нідерланди) – доктор філософії, професор, глава Амстердамської школи регіональних, транснаціональних та європейських досліджень (ARTES) гуманітарного факультету Амстердамського університету (Universiteit van Amsterdam, UvA); email:  M.Kemper@uva.nl

Scopus ID 35979149700

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6676-9563

 

Капранов Сергій Віталійович (Київ) – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; email: s_kapranov@yahoo.com

Scopus ID 57222574832

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0320-0991

 

Кіктенко Віктор Олексійович (Київ) – доктор філософських наук, старший науковий співробітник, в. о. Директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, завідувач відділу Азіатсько-тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; email: kiktenko@gmail.com

Scopus ID 57224532176

ResearcherID T-9201-2017

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0078-4285

 

Ламажаа Чіміза Кудер-ооловна (Льєж, Бельгія) – доктор філософських наук, іноземний співробітник Інституту європейських, російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Вашингтона; email: lamazhaa@gmail.com

Scopus ID 57202546919

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1813-3605

ResearcherID  AAR-1336-2020   

https://publons.com/researcher/1709609/chimiza-lamazhaa/

 

Мавріна Ольга Степанівна (Київ) – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; завідувачка відділу Євразійського степу; email: omavrina@gmail.com

Scopus ID 57224579135

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5812-2164

Web of Science ID

 

Ольмез Мегмед (Стамбул, Туреччина) – доктор філософії, професор кафедри тюркських мов та літератур Стамбульського університету (İstanbul Üniversitesi); email: olmez.mehmet@gmail.com

Scopus ID 57202400959

ResearcherID AAD-4163-2020

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6422-954X

 

Радівілов Даніїл Анатолійович (Київ) – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; в. о. завідувача відділу сучасного Сходу; email: radivilovda@ukr.net

ResearcherID KOC-6798-2024

Scopus ID 56409923400

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0692-1666

 

Смолій Валерій Андрійович (Київ) – академік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту історії НАН України; email: Smolij.V.A@nas.gov.ua

 

Тарасенко Микола Олександрович (Київ) – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, запрошений науковий співробітник Факультету азіатських і близькосхідних досліджень Оксфордського університету; email: niktarasenko@ukr.net

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6779-2258

ResearcherID: AAM-6799-2020

Scopus Author ID: 57216581758

 

Яворська Галина Михайлівна (Київ) – доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, державний експерт; email: galina.yavorska@gmail.com

Scopus ID 5753800000

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7731-4786