Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Головний редактор, співробітники редакційної групи і члени редакційної колегії журналу не повинні повідомляти інформацію про представлену в журнал статтю нікому, крім автора(ів), призначених та потенційних рецензентів, інших членів редколегії або редакційно-видавничої групи та (за необхідності) видавця.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, членами редакційної групи чи редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди автору(ів)).

Рецензенти поважають права авторів, не обговорюють публічно роботу авторів, не запозичують їхні ідеї до опублікування рукопису. Рецензентам не дозволяється знімати копії з рукописів для особистого користування та розповсюджувати їх.

Рукописи розглядаються з належною повагою до конфіденційності авторів. Рецензенти також мають право на конфіденційність. Коментарі рецензента не повинні бути опубліковані або іншим чином оприлюднені без дозволу рецензента, автора та головного редактора.

Оскільки при підготовці видання використовується особиста інформація авторів, відповідно до чинного законодавства, редакцією журналу гарантується нерозповсюдження цих відомостей, про що, на вимогу автора, може бути складена відповідна угода. 

Якщо автор надає результати досліджень із зазначенням імен учасників дослідження, інформантів, фотографічних зображень конкретних людей, він повинен попередньо отримати їхню згоду на публікацію цих імен, зображень, пояснивши їм навіщо це необхідно. Якщо головний редактор засумнівається у наявності поінформованої згоди учасника дослідження, інформанта, він має право запросити у автора статті письмово оформлену згоду учасника дослідження, інформанта. Якщо персональні дані учасників дослідження, інформантів у статті було змінено, щоб захистити їхню анонімність, автор повинен надавати гарантії, що такі зміни не спотворюють науковий зміст (це має бути зазначено у тексті статті).