Політика антиплагіату

Політика антиплагіату

Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту («Advego Plagiatus», «eTXTАнтіплагіат»).

Плагіат чужих робіт, використання чужих текстів, запозичення авторських формулювань без оформлення посилань вважається неприпустимим. При виявленні подібних випадків, редакція має право відхилити статтю без рецензування, повідомивши автора про своє рішення.

Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на більш ранню роботу і вказати, у чому істотна відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, можуть бути використані лише як основа для нових висновків.