Бін Сінь. Псалми / переклад з китайської, вступна стаття та коментарі Н. О. Черниш

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. О. Черниш

  Бін Сінь

Анотація

Бін Сінь (справжнє ім’я Се Ваньїн (谢婉莹)) – відома китайська прозаїкиня і поетка ХХ століття. Її життя (1900–1999) охопило ціле століття, тому її називають “людина-епоха” (世纪老人). Вона написала чимало творів, зробила чимало перекладів, започаткувала дитячу літературу в Китаї та віднайшла новий оригінальний стиль у поезії та прозі. Тематика її творів виходить за межі традиційних тем китайської поезії. Їй було лише 21 рік, коли вона написала серію віршів на християнські теми, об’єднаних у поетичний цикл “Псалми” (圣诗). Ці вірші сьогодні сприймаються не просто як глибоке прочитання Святого Писання, а – через звернення молодої людини до Бога, до Всесвіту, до людей, до себе – як проголошення свого творчого кредо, яке пізніше буде виражено просто і влучно: “якщо є любов – усе буде” (有了爱就有了一切). Поетичний цикл “Псалми” має значення не тільки для розуміння творчості Бін Сінь, а й для розуміння впливу текстів Біблії на китайську літературу початку ХХ століття. З творчості Бін Сінь починається новий етап для китайського поетичного натхнення в розвитку філософської думки щодо природи, буття та людини. Нова поезія живиться не лише традиційними даоськими та буддійськими темами, тепер додається християнський погляд на Всесвіт. На початку ХХ століття здавалося, що мова християнських текстів може допомогти в пошуках нової художньої мови байхуа, ці тенденції були особливо яскраво виражені після Руху 4 травня 1919 року, про що писав у різних статтях брат Лу Сюня письменник Чжоу Цзожень, який готувався перекладати Євангеліє. У цьому контексті важливість вивчення творчості Бін Сінь набуває нового значення. До нашої публікації додано ще два вірші Бін Сінь із назвою “Вечірня молитва” (晚祷, 1922), які були опубліковані авторкою роком пізніше після виходу її “Псалмів”.

Як цитувати

Черниш, Н. О., & Сінь, Б. (2024). Бін Сінь. Псалми / переклад з китайської, вступна стаття та коментарі Н. О. Черниш. Східний світ, (1 (122), 199-212. https://doi.org/10.15407/orientw2024.01.199
Переглядів статті: 157 | Завантажень PDF: 61

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Біблія; Бін Сінь; поетичний цикл; “Псалми”; Рух 4 травня; християнські теми; художня мова байхуа

Посилання

Бін С. Міріади зірок. Вірші / Переклад з китайської та вступна стаття Н. О. Черниш // Східний світ, 2019, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2019.03.088

Бін С. Весняні води. Вірші / Переклад з китайської, вступна стаття та коментарі Н. О. Черниш // Східний світ, 2020, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2020.03.139

Canuti S. Christian Faith in Bing Xin’s Early Life: Tradition and Western Values in the Early 20th Century China // Asian and African Studies. Vol. 16, No. 2. 2012. DOI: https://doi.org/10.4312/as.2012.-16.2.47-64

Gálik M. The Bible in the Literature of the Chinese Mainland in the Twentieth Century // Asian and African Studies. Vol. 16, No. 1. 2007.

王学富。 冰心与基督教——析冰心“爱的哲学”的建立 // 中国现代文学研究丛刊。第3期。1994.

盛英。冰心和宗教文化 // 江苏社会科学。第04期。2004.

杨剑龙。论周作人与基督教文化 // 鲁迅研究月刊。1997.

杨世海。冰心与基督教及其中西文化观再议 // 贵州大学学报(社会科学版)。 第1期。2015.

REFERENCES

Bin S. (2019), “Miriady zirok. Virshi. Pereklad z kytaiskoi ta vstupna stattia N. O. Chernysh”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 88–110. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2019.03.088

Bin S. (2020), “Vesniani vody. Virshi. Pereklad z kytaiskoi, vstupna stattia ta komentari N. O. Chernysh”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 139–164. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2020.03.139

Canuti S. (2012), “Christian Faith in Bing Xin’s Early Life: Tradition and Western Values in the Early 20th Century China”, Asian and African Studies, Vol. 16, No. 2, pp. 47–64. DOI: https://doi.org/10.4312/as.2012.-16.2.47-64

Gálik M. (2007), “The Bible in the Literature of the Chinese Mainland in the Twentieth Century”, Asian and African Studies, Vol. 16, No. 1 pp. 68–80.

Wang X. (1994), “Bīngxīn yǔ jīdūjiào – xī bīngxīn “ài de zhéxué” de jiànlì”, Chinese Modern Literature Research Series, No. 3, pp. 8–15. (In Chinese).

Sheng Y. (2004), “Bīngxīn hé zōngjiào wénhuà”, Jiangsu Social Sciences, No. 04, pp. 142–149. (In Chinese).

Yang J. (1997), “Lùn zhōuzuò rén yǔ jīdūjiào wénhuà”, Lu Xun Research Monthly, No. 6, pp. 40–49. (In Chinese).

Yang Sh. (2015), “Bīngxīn yǔ jīdūjiào jí qízhōng xī wénhuà guān zài yì”, Journal of Guizhou University (Social Science Edition), No. 1, pp. 130–135. (In Chinese).