Дослідження блага. Частина ІІ, глави 4–7 / переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Капранов

  К. Нісіда

Анотація

У цій публікації представлено український переклад глав 4–7 другої частини праці “Дзен-но кенкю” (“Дослідження блага”) Нісіди Кітаро – визначного японського філософа ХХ ст., основоположника сучасної японської філософії. У цих главах Нісіда продовжує аналізувати поняття реальності з огляду на поняття чистого досвіду, яке було впроваджене й докладно роз’яснене в першій частині праці. Четверта глава називається “Істинна реальність завжди має однакову форму”. У ній Нісіда розглядає, у який спосіб з єдиної реальності, у якій немає протиставлення суб’єкта та об’єкта, у якій нероздільні знання, почуття і воля, постає розмаїття емпіричного світу. Він доводить, що це відбувається в такій формі: невиявлене єдине само собою розділяється і в такий спосіб розгортається, поки не досягне довершеності. П’ята глава називається “Фундаментальна форма істинної реальності”. У ній автор виходить з думки, що якщо всі речі виникають шляхом протиставлення одна одній, то в основі цього має лежати “певний об’єднувальний чинник”, той самий як в основі нашого мислення, так і в основі феноменів космосу. За Нісідою, “фундаментальна форма реальності така, що реальність єдина і водночас множинна, реальностей багато і водночас вони єдині”. Крім того, реальність неодмінно повинна мати системний і динамічний характер. Шоста глава називається “Єдина реальність”. У ній Нісіда з’ясовує, на чому ґрунтується єдність різних феноменів. Він, зокрема, стверджує, що час – лише “форма, яка впорядковує зміст нашого досвіду”, а отже, “в основі свідомості лежить деяка незмінна сутність, трансцендентна щодо часу”. Філософ вважає також, що в космосі існує незмінний принцип, завдяки якому виникає все суще. Він не підвладний ані матерії, ані духу. Сьома глава називається “Розділення й розгортання реальності”. Тут Нісіда шукає відповідь на питання, у який спосіб єдина реальність породжує різноманітні протилежності – суб’єкт та об’єкт, духовне та матеріальне, активне та пасивне, свідоме та несвідоме, феномен та ноумен.

Як цитувати

Капранов, С. В., & Нісіда , К. (2024). Дослідження блага. Частина ІІ, глави 4–7 / переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова. Східний світ, (1 (122), 225-236. https://doi.org/10.15407/orientw2024.01.225
Переглядів статті: 109 | Завантажень PDF: 64

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Кіотська школа; Нісіда Кітаро; чистий досвід; Японія; японська філософія

Посилання

Нісіда К. Дослідження блага. Частина І, глава 1 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова // Східний світ, 2022, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.204

Нісіда К. Дослідження блага. Частина І, глави 2–4 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова // Східний світ, 2023а, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2023.03.179

Нісіда К. Дослідження блага. Частина ІІ, глави 1–3 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова // Східний світ, 2023b, № 4. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.155

Barnes J. The Presocratic Philosophers: The Arguments of the Philosophers. London – New York, 1999.

Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker. Erster Band. Berlin, 1906.

Hegel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Leipzig, 1911.

James W. Psychology. New York, 1892.

Nishida K. An Inquiry into the Good / Translated by Masao Abe and Christopher Ives. New Haven – London, 1990.

Yusa M. Zen & Philosophy: An Intellectual Biography of Nishida Kitaro. Honolulu, 2002.

Zeller E. Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie. Leipzig, 1883.

西田幾多郎。善の研究. 東京, 2001.

REFERENCES

Nisida K. (2022), “Doslidzhennia blaha. Chastyna I, hlava 1, Pereklad z yaponskoi, vstupna stattia ta komentari S. V. Kapranova”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 204–212. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.204

Nisida K. (2023a), “Doslidzhennia blaha. Chastyna I, hlavy 2–4, Pereklad z yaponskoi, vstupna stattia ta komentari S. V. Kapranova”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 179–195. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2023.03.179

Nisida K. (2023b), “Doslidzhennia blaha. Chastyna II, hlavy 1–3, Pereklad z yaponskoi, vstupna stattia ta komentari S. V. Kapranova”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 155–166. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.155

Barnes J. (1999), The Presocratic Philosophers: The Arguments of the Philosophers, Routledge, London and New York.

Diels H. (1906), Die Fragmente der Vorsokratiker, Erster Band, Weidmannsche Buchhandulng, Berlin.

Hegel G. W. F. (1911), Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Verlag von Felix Meiner, Leipzig.

James W. (1892), Psychology, Henry Holt and Co., New York.

Nishida Kitaro (1990), An Inquiry into the Good, Translated by Masao Abe and Christopher Ives, Yale University Press, New Haven and London.

Yusa M. (2002), Zen & Philosophy: An Intellectual Biography of Nishida Kitaro, University of Hawai’i Press, Honolulu.

Zeller E. (1883), Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie, Fues’s Verlag (R. Reisland), Leipzig.

Nishida K. (2001), Zen no kenkyū, Iwanami shoten, Tokyo. (In Japanese).