Нові підходи до дослідження “орієнталістської парадигми” в історії філософії

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Р. Х. Халіков

Анотація

Стаття являє собою рецензію на колективну монографію «“Орієнталістська парадигма” у дослідженні східних філософій. ХІХ – перша половина ХХ ст.», що була опублікована у 2023 році та містить напрацювання шести авторів – істориків східної філософії. У монографії автори звертаються до популярного в західній науці концепту “орієнталізм”, знайомлячи українського читача з відповідною парадигмою на прикладі як спадщини окремих авторів (Ф. Ніцше, М. Бубер), так і цілих течій у західному сходознавстві. Водночас монографія має не лише описову цінність, а й містить оригінальні розвідки авторів. Рецензія розкриває як автори фактично створюють поле для подальшої рефлексії стосовно орієнталістської парадигми.

Як цитувати

Халіков, Р. Х. (2024). Нові підходи до дослідження “орієнталістської парадигми” в історії філософії. Східний світ, (1 (122), 237-241. https://doi.org/10.15407/orientw2024.01.237
Переглядів статті: 115 | Завантажень PDF: 56

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історія філософії; орієнталізм; орієнталістська парадигма; Схід; теософський орієнталізм

Посилання

“Орієнталістська парадигма” у дослідженні східних філософій. ХІХ – перша половина ХХ ст. / Ред. О. Ярош. Київ, 2023. DOI: https://doi.org/10.15407/978-966-00-1875-4

Саїд Е. Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун. Київ, 2001.

REFERENCES

“Oriientalistska paradyhma” u doslidzhenni skhidnykh filosofiiy. XIX – persha polovyna XX st. (2023), O. Yarosh (ed.), Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/978-966-00-1875-4

Said E. (2001), Oriientalizm, Transl. from English by V. Shovkun, Osnovy, Kyiv. (In Ukrainian).